شیراز ، قدوسی غربی ، بعد از کوچه 13 ، جنب بانک تجارت ، ساختمان امین۱، واحد ۱
تلفکس: +987136276956 موبایل: +989179988123

امور مالکیت صنعتی و معنوی

دپارتمان امور مربوط به مالکیت صنعتی و معنوی نظر به اهمیت موارد مذکور در دنیای امروزی و حفظ حقوق مؤلفین و مصنفین، هنرمندان، مخترعین و حق کپی رایت به جهت عدم سوء استفاده افراد از آثار و متفرعات ملکیت صنعتی و معنوی و همچنین امور اداری ازجمله ثبت علائم و اختراعات راستای حفظ حقوق امور مذکور در موارد مقتضی به شرح ذیل اقدام می‌نماید:

ثبت علائم تجاری
ثبت اختراعات
طرح دعاوی کیفری
طرح دعاوی حقوقی
تنظیم قرارداد در خصوص حقوق مالکیت صنعتی و معنوی

برای درخواست مشاوره کافیست فرم زیر را پر کنید
نام و نام خانوادگی
تلفن تماس
پرسش شما